Rok 1993 bol významný viacerými udalosťami. Chodili sme na spoločné akcie so skautmi z Rimavskej Soboty, od ktorých sme sa učili ako fungujú družiny, oddiel. Týmito stretnutiami sme si vytvárali obraz ako vyzerá skauting inde, ale čo je hlavné, spoznali sme priateľov, s ktorými sme v kontakte dodnes. Čo je však pre tento rok najvýznamnejšie, zorganizovali sme si prvý skautský tábor pod hlavičkou 1. oddielu skautov Detva. Pomohli nám s tým aj spomínaní skauti z Rimavskej Soboty, ktorí nám pomohli nie len svojimi skúsenosťami, ale aj svojimi členmi. Prvá družina mala názov "Sokoli" a oddiel "Mohykán".

Akcia chata

Komentárov: 8

Zima roku 1993 bola bohatá na záľahy snehu a my sme mali pocit, že sme akurát zrelí na zimnú výpravu s prenocovaním vonku ...


Jesenná chata - Chaos

Komentárov: 18

S rimavskosobotskými skautmi sme sa už spoznali na Juniálese, a preto sme dostali pozvánku na ich jesennú chatu, ktorá sa konala 28. - 30.10.1993 ...


Juniáles

Komentárov: 8

Boli sme pozvaní na súťaž skautských družín do Rimavskej Soboty. Obnášalo to rôzne skautské zručnosti, či vedomosti ...


Tábor

Komentárov: 36

Náš prvý skautský tábor. Trval od 12. do 21. júla. Keďže nás v oddieli nebolo veľa, museli sme spojiť naše sily ...


Výprava Poľana

Komentárov: 0

Naše výpravy na Poľanu v časoch rozbiehania skautingu boli často dopĺňané o ľudí, ktorí síce skautmi neboli, ale buď mali blízko k prírode, alebo boli potenciálni členovia ...


Výprava s RS skautmi

Komentárov: 5

Na jeseň tohto roku sme sa rozhodli naše dlhé roverské a zálesácke plánovanie so skautmi z Rimavskej Soboty premeniť na drsnú akciu v ešte drsnejšej prírode ...