Začiatky skautingu v Detve datujeme niekedy do obdobia roku 1991. Keďže nebola nijaká ustanovujúca schôdza :-), nevieme určiť presný dátum, dokonca ani presnejšie obdobie. V podstate sme vznikali z ničoho. Tí starší naberali skúsenosti v neďalekom Zvolene, tí mladší sa so skautingom oboznamovali najmä prostredníctvom českého časopisu Junák. Zauímavé bolo, že o sebe navzájom nevedeli. Netušili sme čo a ako máme robiť, ale videli sme obrázky ako majú skauti vyzerať a čítali sme články ako sa majú správať. Prvá družina sa formovala veľmi ťažko a pomaly, členov sme hľadali hlavne medzi spolužiakmi. Prvé pokusy s družinou vznikli v roku 1992 a vtedy vznikli aj prvé fotografické záznamy. S oduševnením sme sa púšťali do nasávania skautských vedomostí a robili plány do budúcnosti.

Výprava Devičie

Komentárov: 9

Jedna z prvých akcií v zime. Už ako rozbiehajúca sa družina sme sa rozhodli pozrieť zatopený lom pri Devičí ...


Výprava Kaľamárka

Komentárov: 0

Kaľamárka nad Detvou bola často naším cieľom výprav. Je tam pekná príroda a blízko od Detvy ...


Výprava Vígľaš

Komentárov: 6

Táto výprava výborne dokumentuje časť histórie detvianskeho skautingu, kedy sme nábor robili hlavne v triedach, kam sme chodili do školy ...